ศูนย์ให้คำแนะนำปัญหาการปลูกพืช

ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ 99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทร 02-9543120-23 (สำนักงานเก่าบริษัทลัดดา จำกัด)

มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือสวนที่ปลูกพืชทุกชนิด และประสบปัญหาของการปลูก ปัญหาโรคพืช แมลงศัตรูพืช
รวมทั้งการติดดอก ติดผล ทางศูนย์ได้เชิญ ดร. สุจินต์. จันทรสอาด ซึ่งเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทำการทดสอบทดลองสาร
กำจัดศัตรูพืช ร่วมกับบริษัทลัดดา จำกัด มาเป็นเวลายาวนาน จะเป็นผู้ที่มาให้คำแนะนำปรึกษา โดยทางศูนย์ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น


เนื่องจากนโยบาย บริษัท ลัดดา จำกัด ในอดีตต้องการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถ ปลูกพืชโดยลดต้นทุน
เพิ่มผลผลิตและรู้จักวิธีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัยซึ่งขณะนี้ บริษัทลัดดา จำกัด ได้มีการโอนธุรกิจไปให้บริษัทอื่นแล้ว
แต่ยังคงตั้งใจที่จะดำรงค์ไว้ ซึ่งนโยบายนี้จึงจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้น


นอกจากนั้น ทางศูนย์ยังมี เวปไซต์ และเฟสบุ๊ค ที่ทุกท่านสามารถเข้าไปเปิดดูได้
เพราะจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อย ที่ www.vanidakaset.com

หรือ Facebook @Vanidakaset


เพื่อมั่นใจว่าเมื่อท่านเข้ามาแล้วจะได้พบตามเวลาที่นัดหมายหรือถ้ามีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้โดยทาง

โทร - 02-9543120-23 / 081-8503904

ทางศูนย์จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ปัญหาการปลูกพืช

ปัญหาในกล้วยหอมที่เกษตรกรไม่รู้จัก

ปัญหาที่เกษตรแก้ไม่ได้ในมะเขือเทศ

ปัญหาผิวตกกระบนผลกล้วยหอม

ปัญหาโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศ

ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชในกะหล่ำปลี

โรคตายพรายในกล้วย

 

สถานการณ์ปัญหาพืชปลูก

ศัตรูพืชที่เป็นปัญหาใหญ่ในกล้วยหอม

ศัตรูพืชที่เป็นปัญหาใหญ่ในมะเขือเทศ

การผลิตมะเขือเทศคุณภาพ

อะไรทำให้ต้นพริกเหี่ยว?

 

ข้อมูลข่าวสารต่าง

แนวโน้มการใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช

ปัญหาโรคพืชและแนวโน้มการใช้สารเคมีกำจัดโรคพืชในประเทศไทย

ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชของเกษตรกร

 

YouTube Channel

EP.1 การดื้อยาและปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดแมลงของเกษตรกร

EP.2 โรคตายพรายในกล้วย ปัญหาที่แก้ไม่ได้ ด้วยสารเคมีทั่วไป

EP.3 ปัญหาโรค โคนเน่า-รากเน่า-ใบเหลือง ในดีปลี

EP.4 ปัญหาโรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) ในดีปลี

EP.5 หนอนใยผัก ปัญหาใหญ่ในผักตระกูลกะหล่ำปลี

EP.6 หนอนใยผักในกะหล่ำปลี แก้อย่างไร?